Ca khúc The Truth Untold là một trong những ca khúc kể về nỗi đau tan nát khi không thể bộc lộ được tình cảm của mình dưới sự thể hiện của nhóm BST và Aoki sản xuất đồng sáng tác, Đây là một bản Pop ballad khá dịu dành dành cho những chàng trai yêu nhưng không thể bộc lộ … Jean Baptiste Lacroix/Getty Images. [te]|[te]|f| Hhg [gs] [gs] [DP] ggDgs [DP] ggD [gs] gH bts 382,188 回視聴 14,945 | 115 . [rqe]|[rqe]| [wi] o a g f D [aD]| K-Pop/K-Rock TOMORROW X TOGETHER. Flowkey provides a fun and interactiave tool!Try it for free! K-Pop/K-Rock RM. The Truth Untold- BTS from the story Lyre notes by hollyjack333 with 2,071 reads. BTS - The Truth Untold Easy Piano $2.00 HISHINE. You know that I can’t / Show you me / Give you me / chorahan moseub boyeojul sun eopseo / tto … kpop, lyrenotes, notes. SKU: 0033 카테고리: ★★, 난이도별, 방탄소년단, 보이그룹 태그: bts, the truth untold, undelivered truth, 방탄소년단, 전하지 못한 진심 설명 별로 표기된 난이도는 제 개인적인 의견이라는 점 알려드립니다. [rQ]|[rQ]|[rQ9]|[rQ]|[raQ]|9|[wrq]|[wrq]| 4 and see the artwork, lyrics and similar artists. Eric Nam. SoundCloud. Be the first to rate this music sheet. [te0]|[te0]|[j9]| The Truth Untold by BTS feat. MY ARTIST MMS-SHEET-VIEW.GENRE. BTS (방탄소년단) - The Truth Untold. [rW0]|[rW0]|| Aprende a tocar el cifrado de The Truth Untold (BTS) en Cifra Club. [te]|[te]|j| Beginner's tab. Download and print in PDF or MIDI free sheet music for The Truth Untold by BTS arranged by Lutzifer for Piano (Solo) [ut]|[ut]|d| BTS (방탄소년단) - 전하지 못한 진심 (The Truth Untold) Piano Cover. 0 y u O s a p| 男子学生がストリートピアノで btsの曲を弾いてみた. [te]|[te]|f| K-Pop/K-Rock Agust D. K-Pop/K-Rock j-hope. [weT]|[weT]|j| ... and obsessively practicing on his piano. The Untold Truth Of John Williams. [ed]|[yp]|[s0]|[te]|[te]| Copy link. It's fast, fun and simple. [t860]| tyuyty t [wr973]| tyuuty t [wqe84]||uyty t||w e i u [w810]| w o u u|[yq962] u y|t r e|[we4]|||[t860]| tyuyty t [te60]| tyuyty t [we730]||uyty u [q84]||w e i u [wt0]| t o u u|[yq81] u y|t r e|[te9620]|||6||[te0]| sa[pi]||[oa6]|6|[sp860]||[da860]|[sp]|[wpf97] a a a [wa97] p o|[wf975] a a a [wa975] p o|[qpe86]||[rqa86]||[ts860]||[yd860]||[wr97] ew|[w97]|[w97]|[w975]| w w e t y [wt80]| t u uu y [wr70]||y yy t [e860]||y t y t y|u|y t e w [wt80]||o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||w w e t y [wt80]||u uu y [wr70]||y yy t [e860]||y t y t y|u|y t e w [wt80]| t o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||ee|t|i|u|[ute]|||[yro0]|||[tqpoi]|||[t860]| tyuyty t [te60]| t uyty t [we730]||uyty u [q84]||w e i u [wt0]| t o u u|[yq81] u y|u o pop [te9620]|||6||[te0]| sa[pi]||[oa6]|6|[sp860]||[da860]|[sp]|[wpf97] a a a [wa97] p o|[wf975] a a a [wa975] p o|[qpe86]||[rqa86]||[ts860]||[yd860]||[wr97] ew|[w97]|[w97]|[w975]| w w e t y [wt80]||u uu y [wr70]| r y yy t [e860]| t y t y t y|u|y t e w [wt80]||o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||w w e t y [wt80]||u uu y [wr70]||y yy t [e860]||y t y t y|u|y t e w [wt80]| t o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||ee|t|i|u|[ute]|||[yro0]|||[tqpoi]|||e|t|i|u|[ute]|||[yro0]|||[tqpoi]|||[w975]| w w e t y [wt80]| t u uu y [wr70]| t u uu y [e860]||y t y t y|u|y t e w [wt80]||o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||w w e t y [wt80]||u uu y [wr70]||y yy t [e860]||y t y t y|u|y t e w [wt80]| t o u u u [ywr70] y y u y|t|[e860]|||ee|t|i|u|||[yro0]|||[tqpoi]|||ee|t|i|u|||[yro0]|||[tqpoi]|||ee|t|i|u|||[yro0]|||[tqpoi]|||ee|t|i|u. It is the only song on the album which features an American musician: "The Truth Untold" is a collaboration with Steve Aoki! Relacionados. Stream BTS - The Truth Untold - Piano Cover by BTS Piano from desktop or your mobile device. [spf]| zxvx[yoa]| xzlj[spi] l zvx|x bvx[spf]| zxvx[yoa]| xzlj[spi]|||9[tqie] [qe] [tspe0] u [sp] [u0] [wroa9] y [oa] [y9] [qpie8] t [pi] [t8] [qpie8] t [pi]i[t6] [tspe0] u [sp] [u0] [wroa9] y [oa] [y9] [tspe0] u [sp] [vk0]l[ke80]h[f0]d[ws]d[f0]h[qj] tj[zti]xvxw y [yxo]zlje [tl] [zut]vx|x [wub]vxi s [zg]xvxo d [xh]zljp [sl] [zf]vx|x [ofba]svs[xs][qid]ftf[zi]x[vq]x[wod]fyf[xo]z[wl]j[ped]f[ul]f[zp]vtxu [xt] [eb]v0x[tqied]ff[tqe][ztqe]x[vtqe]x[ywrod]ff[ywr][yxwr]z[ywrl]j[utspe]pp[ute][ute] [ute] [utpe] [xvml] [xvnk] [xljb] [xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8[qj]e[tl]e[vq][vl8]5[xk9][xwvml]r[yxvnk]r[xwljb]9[xljb6]0[je]t[ul]t[ve][vk0]5[x0][xwvml]r[xvunk]r[xwljb][xljb0]48[tsq]e[ra4]8[pe4][pe8]59[xwvml]r[xvnk5]9[xljb5][xljb9]60[tslhf8] [rkhfa7] [spjfe6][spjfe6]|x bvx[te80] [xf][xwrf97] [xf][xtfe80]| [e8] 9 [te80] [xf][xwrf97]|[xtfe80]| y|r|[te80] [xf][xwrf97] [xf][xtfe80]| [e8] 9 [te80] [xf][xwrf97]|[xtfe80] 6 6 6 6660etu|zxvx9wry|xzlj8qetl zvx|x bvx0etu|zxvx9wry|xzlj8qetl zvx|x bv[wr9]x[ute]| [ze80]xvx[ywr]| [xw97]zlj[tqe] l [zq86]vx[tqe] x [qb86]vx[ute]| [ze]x[v80]x[ywr]| [xw]z[l97]j[tqe] l [zq]v[86]x[tqe]| hhh[sh4][pf8][qpf]et[fe][qf][f8][fa5][od9][wod]ry[rd][wd][d9][pd6][us0][use]t[us][td][sfe]0[ofa5]0wru[rh][wh][h0][sh4][pf8][qpf]et[fe][qf][f8][fa5][od9][wod]ry[rd][wd][d9][pd6][us0][use]t[usp]t[use]0[uspe80] [xvml] [xvnk] [xljb] [xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8[qj]e[tl]e[vq][vl8]5[xk9][xwvml]r[yxvnk]r[xwljb]9[xljb6]0[je]t[ul]t[ve][vk0]5[x0][xwvml]r[xvunk]r[xwljb][xljb0]48[tsq]e[ra4]8[pe4][pe8]59[xwvml]r[xvnk5]9[xljb5][xljb9]60[tslhf8] [rkhfa7] [spjfe6][spjfe6]|x bvx[v9]euisux[ic][vs]ux[ic][vs]ux[tc][v0]rvovr[b6]0vrtuot 0[v9]euisux[ic][vs]ux[ic][vs]ux[tc][v0]rvyvo[b6]0vrt0btue9ehuhif[ge]ftd[s9]st[pe] rw[rh] [yh] [f0][g6][f0] [rd]s[ts] [uf] t9[h0] w [h0] [h9]tj9[yl]j[zed]95wryop[xfd]|||[xvml] [xvnk] [xljb] [xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8qe[ztspjf][xe][vq][x8][a5]dh[j9][wj][rh][yxpj][zr][wulf][j9][shf6][j0][lje][th][zupj]tv[pje][x0][lf6]0[xvmle]0[xvnk5]0[xwljb]0[xljb4]8[qj]e[tl]e[vq][vl8]5[xk9][xwvml]r[yxvnk]r[xwljb]9[xljb6]0[je]t[ul]t[ve][vk0]5[x0][xwvml]r[xvunk]r[xwljb][xljb0]48[tsq]e[ra4]8[pe4][pe8]59[xwvml]r[xvnk5]9[xljb5][xljb9]60[tslhf8] [rkhfa7] [spjfe6][spjfe6]|x bvx[te80] [xf][xwrf97] [xf][xtfe80]| [e8] 9 [te80] [xf][xwrf97]|[xtfe80]| y|r|[te80] [xf][xwrf97] [xf][xtfe80]| [e8] 9 [te80] [xf][xwrf97]|[xtfe80] 6 6 6 666, d[352]d[350]f[320]g[309]f[307]g[559]g[610]g[297]g[329]f[263]f[257]f[301]f[285]f[277]g[301]f[248]g[320]f[593]d[559]d[352]d[350]f[320]g[309]f[307]g[559]g[610]g[297]g[329]f[263]f[257]f[301]f[285]f[277]g[301]f[248]g[320]f[593]d[559]d[288]d[318]d[277]g[304]h[403]g[339]h[356]h[295]h[284]h[466]h[754]d[288]d[318]d[277]g[304]h[403]g[339]h[356]h[295]h[284]h[466]h[754]d[352]d[350]f[320]g[309]f[307]g[559]g[610]g[297]g[329]f[263]f[257]f[301]f[285]f[277]g[301]f[248]g[320]f[593]d[559]d[352]d[350]f[320]g[309]f[307]g[559]g[610]g[297]g[329]f[263]f[257]f[301]f[285]f[277]g[301]f[248]g[320]f[593]d[559], Y i o [i(]|w E| |(|w [YE] Y iqo [i9]|w E| |9|w [YE] P|[o9]|[O8]|[o(] [wY]| |8|( [wY] P|[o8]|[O%]|[o8] [Y(]||i o % i 8 ( Y iwo [i(]|w [YE]| |[oP] (|w [YE] Y i P [yP9]|w [yE]||o O 9|w [yYE] P|o|[YO8]|[o(] [wtO]||o O 8|( [wt] P|o q [tO%]|[o8] [OE(]||[YP] [YP] [Z%]|8 [W(]|h [w(]Dd[[email protected]]|( [whE] D|[wE]|[[email protected]]|[JD(] [wE] H h[qE]g [od2]|9 [whE] d|[wE]|[od2]|[hP9] [wE] g D[wE]ds[oP1]|( [wtD] [oP]|[wt]|1 P [D(] [wt]PD P[tqD] [gH]%|( [tW] [hD]|[tW] [sY] %|( [tW]||[tW]|[PJ(] hJ [wE]hg|[whE]|[PJ(] hJ [wE]hg|[qhE]|[PJ9] hJ [wE]hg|[whE]|[PJ9] hJ [wE]hg|[hE9]|[sD8]||[wt]||[wt]|8|h [wt]gh g[whE] [HD]%||[tW] [hD]|[tW]|[sD%]||[tWD] H|[thW] h @ g h [wE]gh|[wED] D[[email protected]] gh [wE]gh g[qED] g[d2] dh [wE]gh|[wED]|2 D h [wE]gh g [ED9] g [gP1]||[wth] [hP]|[wt] D [H1] h g[wt] h|[wE] h [h%] D|[tW]||[tsW]|[P%]||[tW]||[tWP]|[[email protected]]|w [wE]||[wsE] P @|( [wPE] P P[wE]P [gdP2]|9 [wE]||[whE] g 2|9 [wsE] s s[wE]s [sH1]|8 [wt] h|[wts]|[HD1]|( [wt] h|[wts]|[sHD%]|8 [E(] [hP]|Y [gP] [ZD%]|( [tW]|h [tW]Dd[[email protected]]|( [whE] D ( [wE] ( [[email protected]]|[JD(] [wE] H (h[wE]g( [od2]|9 [whE] d 9 [wE] 9 [od2]|[hP9] [wE] g 9D[wE]d9s[oP1]|8 [wtD] [oP] 8 [wt] 8 1 P [D8] [wt]PD 8P[wtD] 8[gH]%|( [tW] [hD] ( [tW] ( [sY%]|( [tW]|( [tW] ( [[email protected]] h[J(] [wE]hg ( [whE] ( [[email protected]] h[J(] [wE]hg ( [whE] ( [PJ2] h[J9] [wE]hg 9 [whE] 9 [PJ2] h[J9] [wE]hg 9 [whE] 9 [sD1]|8 [wt]|8 [wt] 8 1|[h8] [wt]gh 8g[wth] 8[HD]%|( [tW] [hD] ( [tW] ( [sD%]|( [tW]|( [tW]|[h(]|w [YJE] h| |[h(]|[wg] [YED]|g h|[g9]|w [yJE] h| |[h9]|[wg] [yED]|g h|[D8]|( [wtJ] h| |8|( [wt] s D g [OD%]|8 [E(] [sO]|Y|[ZP%]|8 [E(]|^ ( 9 [v(] w E [YB] [vo]| |[v(] w [cE] [ZY] o c v|[c9] w E [yB] [vi]| |[v9] w [cE] [yZ] i c v|[Z8] w t [YB] [vo]| |8 w t Y [ol] Z c [ZV%] ( W E [vZ]|Y|[J(][ZE]Z, [i9] t i t i o p s [qi^E] t i t i o d s [qi84] t i t i t p t [o6]||t p o o i [toe2]|y|i|o|[tq^E]||t p o o i [toe4]|t t t [ie]|[wu] 6||t o o o i [toe2] 6 [y0] q i w [oe] t [tq^E]||t p o o i [toe4]|t t t [ie]|ui[wu81]|||o o o [t^]o [qo] [oE] [to] i E [qo] o [to4] [o8] [qo] [wo] i q [ti] o [to2] [o6] [o9] [qo] i e [yi] [tp] [w60] p 0 w|0 [o6]shh [sh^] [qh] [hE] [th] g E [qh] h [sh4] [h8] [qh] [wh] g q [sg8] h [s2]h [h6] [h9] [sqh] g [ge] [yg] [sj] [w60] j 0 [ws] [oh] [oh0] [ig6] [oh3] [sjg92]|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [soh^] [soh] [soh^] [sqohE]|[qig] [dE] [s^] [sqph4] h [sh8] [sqhe]|[sqg] [ti] [sqh] [w60]|0 [wts] h [wsh] [utg] [wh] [s92]j|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [soh^] [oh] [oh^] [qhE] o [qig] [dE] [s^] [qp4]shh [sh8] [sqhe]|[sqg] [ti] [sqh] [w60]|0 [wts] h [wh] [utsg] [wh] [sj92]|[sj9] [qe] [sj] [sqj] [ut] [sji] ^hg ^ [sqE] [oh] [qoh] [tigE] [qoh] [sqj4]|[sj8] [qe] [sj] [sqj] [ti] [sqoh] 6|||hhh h [ypj] d d g|hghgh [sihPE] hgh j d h h h [ypjd] d d g|hghgh [h6] [h0]g[wh]g[th] d [uh]g[oh] hh[yje9] gdgdg d hghgh [qj^E] gdgdg d gggggl[tqi]gggghh|sssg f6 [g0]g[wg]f[td]|[d0] 6 fg[qg^E] s q E|[sq]s[s^]ssg[tqpig] gg[tg]g[ig]ss t q sg[yige9] s e y|[se]d[s9] sd[wg60]ggg[g0]gwss 0y[o6]ooo[yqp^E] iiiiiiy|oooo[tqp84]ii iiiy 8 q io[tqpe]piyi e y e 9ttt[yw60]ttt0 [ws] [soh] [soh0] [ig6] [oh3] [sjg92]|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [soh^] [soh] [soh^] [sqohE]|[qig] [dE] [s^] [qp4]shh [sh8] [sqhe]|[sqg] [ti] [sqh] [w60]|0 [wts] h [wsh] [utg] [h3] [s92]j|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [soh^] [soh] [soh^] [sqohE]|[qig] [dE] [s^] [qp4]shh [sh8] [sqhe]|[sqg] [ti] [sqh] [w60]|0 [wts] h [wsh] [utg] [wh] [s92]j|[sj9] [qe] [sj] [sqj] [ut] [sji] ^hg ^ [sqE] [oh] [qoh] [tigE] [qoh] [sqpj4]|[sj8] [qe] [sj] [sqj] [ti] [sqh] [w60]|0 [wtlf] [sh] [wsh] [utsg] [wh] [s92]j|[sj9] [qe] [sj] [sqj] [ut] [sji] ^hg ^ [sqE] [oh] [oh^] [qigE] [oh^] [sqpj4]|[sj8] [qe] [sj] [sqj] [ti] [sqoh] [w60]|0 w|t u g [sq^E]h||h||[sqph4]||d d|[pg]|9 e u i|e 9 fg[of6] 0 w [us]|0 [d6] g [sqoh^E]||h||[sqph4]||d d|g|9 e u i|[pje] 9 [slf] [w60]||s [oh] [oh] [ig6] [oh3] [sjg92]|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [soh^] [soh] [soh^] [sqohE]|[qig] [qdE] [s^] [qp4]shh [sh8] [sqhe]|[sqg] [ti] [sqh] [w60]|0 [wts] h [wsh] [utg] [wh] [s92]j|9 [qe] [sj] q [ut] [si] [o^]sh[oh] [oh^] [qhE] o [qig] [tidE] [sq] [qp4]shh [h8] [sqhe]|[qg] [ti] [sh] [w60]||s h h g h [sj^] q [sjE] t [sji] [soj] p [sj] qh[tg] i [so] h [ih] [tg] h [s9]j e [ysj] i [sj] [pj] s h e u o s h [uh] [ge] h [s^]j q [sjE] t [sji] [soj] p [sj] qh[tg] i [so] h [ih] [tg] h [s9]j e [ysj] i [sj] [pj] s h [wso60], [r6]tup0 e [utr]| 0 [ta] po[ut1] 8 w [yu]| w twop[y5] 9 w [re]| 9 [wt] yt[e4] 4 [tq] 8yt[r5] 9 [w5] 5 [r6]tup0 e [utr6]| 60e[ta]po[ut510] 8 w [yut]| w twop[y5] 9 w [re]| t y t [e63] 60ertre086[t6] [r5] [e4] 4 [spig]eti[tspig]eq8[spjg6]444[ohda5]2579wry[uofa]yrw[ohda9]755[pjfS6]360eTupa[fS]papuTe0636360[e6]3[e6] [wr5] [tqe4] 4 [sqpig8] q [tspige] q [spjg84] 4 [ohda52] 59wryr[wuofa]975[ohda2]52 [p6]Sfj360eTup[zj][fL][jS][pf][ud][TS][pe][u0][y][T6][e3][60]360eTup| [j6]0et[xu]pasaputre[z0]l[j4]8qe[xt]ipsgspitezx[b2]69qey[mi][pn][db]piye9vb[v8]bvwtu[xo]socx[z5]9wr[yk]oyr[j6]0er[xt]upOpasdfuzl[j1]580[xw]tfDfsouytzx[lb2]69Qey[xmI][zpn][ldb]pIyIpvb[x4]8e8[v5]9r9[b6]0erteop[u4]8eq[o5]9rsa[p6]0erte[oh][pj][uspf4]| [ohda3]| [pjfS6]|||60eTupeTupSfjpSfjLxbL [T60], s|p|||s d s|p|||s d f|p| |f| |dsp||s|p|||[hd]| |[sl]|j|||h|[sl]|j| |[xg]| |zlj||[sl]|j| |h jhj||l|z|[lig]|j| |[xg]| |zlj||[se]|[tp] t e|t t e|t t e|[ts] [td] [sq]|[pe] e q|e e 9|e t [yw] u [ys] [td] [fe]|t t [ed]|t t [he]|t t e|[ts] [td] [sq]|[pe] e q|e e 9|e t [ywh] u y t [le]|[utj] [uts] [ed] f [utd] [uts] e|[ut] [uts] [ed] f [whd] s [ql]|[tje] [tpe] [qa] s [tea] [tpe] [xg9]|[qe] [qe] [zwd]lj [yr] [yr] [le]|[utj] [uts] [ed] f [utd] [utsh] [je]hj [ut] [uts] [led] f [zutd] [uts] [ql]|[tje] [tpe] [qa] s [tea] [tpe] [xj9]|[qe] [qe] [z9]lj 2 2 [pe4]|t 4 [ie4]|[u4]|[pe4]|t 4 [ie4]|[u4]|[pe6]|t 6 [ie6]|[u6]|[yw8]|u 8 [yw8]|[t8]|[pe4]|t 4 [ie4]|[u4]|[pe4]|t 4 [ie4]|[u4]|[pe6]|t 6 [ie6]|[u6]|[ta8]|o 8 [s8]|[u0]|[id2] 6 [qid9] f[id4]s8 [qpe] s [s6] [t0] [ye] u 5 [wu] [y1] [t5] [id2] 6 [qid9] f[id4]s8 [qpe] s [s5] [t8] [yw] u [yo1] [u5] [y0] t [id2] 6 [qid9] f[id4]s8 [qpe] s [soh6] [t0] [ye] u [y5] [wu] [y1] [t5] [pg2] 6 [qpg9] h[pg4]f8 [qed] s [s5] [t9] [yw] [u9] [yod]|[w5]|[s6] [ute0][ut]p [ute0] [ut6] [e0] [ut] [e0] 6 [ute0][ut][ut] [ute0] [ut6] [e0] [uts] [ed0] [s4] [tqe8][te]p [tqe8] [te4] [q8] [te] [q8] 2 [te96][te][te] [te96] [yr5] [w9] s [wd9] [f6] [ute0][ut]p [ute0] [ut6] [e0] [ut] [e0] [f6] [e0] [ut] [e0] [d6]s[pe0]|[e0] [s4] [tqe8][te]p [tqe8] [te4] [q8] [te] [q8] 2 [te96][te][te] [te96] [oha5] [w9] [oa] [w9] [slf6] [ute][ute][spj] [ute] [s6] [utpe] s [ute] [p6] [ute][ute][ute] [ute] 6 [ute] [oha] [ute] [slg4] [tqe][tqe][spj] [tqe] [s4] [tqpe] s [tqe] [xjg2] [qe9] [jg] [qe9] [zd5]l[ywrjd]|[ywr] [slf6] [ute][ute][spj] [ute] [s6] [utpe] s [utohe] [pj6]h[utpje]|[ute] [slf6] [ute] [zhd] [ute] [slg4] [tqe][tqe][spj] [tqe] [s4] [tqpe] s [tqe] [xjg2] [qe9] [jg] [qe9] [zd5]l[ywrjd]|[ywr] [qpe84]e[qe84] t [qe4] [qie84]e[qe84] u [qe4] [qpe84]e[qe84] t [qe4] [qie84]e[qe4] u [qe4] [pe6]e[e60] t [e6] [ie60]e[e60] u [e6] [yw851]w[w851] u [w81] [yw851]w[w851] t [w81] [qpe84]e[qe84] t [qe4] [qie84]e[qe84] u [qe4] [qpe84]e[qe84] t [qe4] [qie84]e[qe4] u [qe4] [pe6]e[e60] t [e6] [ie60]e[e60] u [e6] [wta8]t[wt8] o [t8] [wts8] [wt8] u [w8] [id2] 6 [qied] 9f[id4]s8 [tpe] [sq] [s6] [t0] [ye] [u0] 5 [u9] [y1] [t5] [id2] 6 [qied] 9f[id4]s8 [tpe] [sq] [s5] [t9] [yw] [u9] [yo1] [u5] [y0] [t5] [id2] 6 [qied] 9f[id4]s8 [tpe] [sq] [soh6] [t0] [ye] [u0] [y5] [u9] [y1] [t5] [pg2] 6 [qpge] 9h[pg4]f8 [ted] [sq] [s5] [t9] [yw] [u9] [yod]|[w5]|[s6] [ut][ut][p6] [ut8] [ut9] 0 [ut9] 8 6 [ut][ut][ut6] [ut8] [ut9] 0 [uts9] [d8] [s4] [te][te][p4] [te6] [te7] 8 [te7] 6 2 [te][te][te6] [te8] [yr95] 0 [s9] [d8] [f6] [te][te][p6] [te8] [te9] 0 [te9] 8 [f6] [te][te][te6] 8 [d9]s[p0] 9 8 [s4] [te][te][p4] [te6] [te7] 8 [te7] 6 2 [te][te][te6] [te8] [oha95] 0 9 8 [slf6] 36[spj8]0etspute08363680etusput[soh]wos[slg4]146[spj8]qetspiteq8q[xjg2]69qeyeq[zd5][l7][jd9]w9752[slf6]368[spj0]etuspute0[oh8]3[pj6][h3][pj6]80etu[slf]usf[zhd]odh[slg4]146[spj8]qetgspiteq8[xjg2]69qeyeq[zd5][l7][jd9]w9797[pe4]8qetqet[ie4]8qtuqet[pe4]8qetqet[ie4]8qtuqet[pe6]80et0et[ie6]80eu0et[yw1]580[wu]808[yw1]580t0wt[pe4]8qetqet[ie4]8qtuqet[pe4]8qetqet[ie4]8qtuqet[pe6]80et0et[ie6]80eu0et[a8]wt [uo]tuo[s8] w u t [id2]69q[ied] 2f[id4][s8]qe[tp] [s4] [s6] [t0]ey [ue] 5 [u9] [y1] [t5] [id2]69q[ied] 2f[id4][s8]qe[tp] [s4] [s5] [t9] [yw] [u9] [yo1] [u5] [y8] [t0] [id2]69q[ied] 2f[id4][s8]qe[tp] [s4] [soh6] [t0] [ye] [u0] [y5] [u9] [y1] [t5] [pg2]69q[pge] 2h[pg4][f8]qe[td] [s4] [s5] [t9] [yw] [u9] [yod]|[w5]|[s6] [ut][ut][p6] [ut8] [ut9] 0 [ut9] 8 6 [ut][ut][ut6] [ut8] [ut9] 0 [uts9] [d8] [s4] [te][te][p4] [te6] [te7] 8 [te7] 6 2 [te][te][te6] [te8] [yr95] 0 [s9] [d8] [f6] [te][te][p6] [te8] [te9] 0 [te9] 8 [f6] [te][te][te6] [te8] [d9]s[p0] 9 8 [s4] [te][te][p4] [te6] [te7] 8 [te7] 6 2 [te][te][te6] [te8] [oha95] 0 9 8 [slf6] [ute][ute][spj] [utse] [d6] [utfe] d [utse] 6 [ute][ute][utpe] [utse] [d6] [utfe] [ohd] [utse] [slg4] [tqe][tqe][spj] [tqpe] [a4] [tsqe] a [tqpe] [xjg2] [qe9][qe9][qe9] [qe9] [zd5]l[ywrjd]|[ywr] [slf6] [ute][ute][spj] [utse] [d6] [utfe] d [utsohe] [pj6]h[utpje]|[utse] [ld6] [utfe] [zd] [utse] [slg4] [tqe][tqe][spj] [tsqe] [d4] [tqfe] d [tqe] [xjg2] [qe9] [jg] [qe9] [zd5]l[ywrjd]|[ywr] [qpj84] j t j [ji] j u j [pj4] j t j [ji] j u j [pje60] j t j [ji] j u j [ywk8] k u k [yl] l t l [qpj84] j t j [ji] j u j [qpj84] j t j [ji] j u j [pje60] j t j [ji] j u j [ywka8] k u k [sol] l s [lf], P s D ss PO i OPD ssg D s